Archeologický prieskum

28. júl 2016

Akreditovaní špecialisti v obore archeológie zo spoločnosti Via Magna odviedli poctivo svoju prácu. Ich záver: „Počas archeologického výskumu neboli odhalené žiadne relevantné archeologické hmotné či nehmotné nálezy.