Goelogický prieskum

11. aug 2016

Geologický prieskum  – vykonaných päť jadrových vrtov a dve dynamické sondy až do hĺbky 9 m hovoria o úplne stabilnom území s únosnými štrkmi. Spodná voda je až v hĺbke od 3,6 m až po 4,6 m.