Skrývka humusového horizontu

06. apr 2017

Skrývka sa vykonáva z hornej časti pôdneho profilu, v závislosti na biologickom oživení a obsahu humusu, prípadne i z hlbšie uložených vrstiev pôdy (aktívny humusový horizont).