Zameriavanie inžinierskych sieti

04. apr 2017

Významná časť prác pred začiatkom výstavby.