Podlažie
Budova
Voľné byty
Rezervované byty
Predané byty
Vybrať podlažie zo zoznamu
Zobraziť filter
Nezáleží
Bytový dom A
Bytový dom B
Bytový dom C
Nezáleží
1. podlažie
2. podlažie
3. podlažie
4. podlažie
5. podlažie
Nezáleží
1-izbový byt
2-izbový byt
3-izbový byt
4-izbový byt
Nezáleží
Dostupný
Rezervovaný
Predaný
Číslo bytu Podlažie Počet iziebIzby Celková výmeraVýmera Interiér Loggia/terasa KobkaKobka DostupnosťStav Cena Porovnať
A1.01 1 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
A1.02 1 2 75.5 m² 50.2 m² 23.2 m² 2.1 m² Dostupný -
A1.03 1 2 79.1 m² 56.1 m² 20.7 m² 2.3 m² Predaný -
A1.04 1 2 80.6 m² 55.7 m² 20.9 m² 4.0 m² Predaný -
A1.05 1 3 98.8 m² 73.7 m² 21.1 m² 4.0 m² Predaný -
A1.06 1 4 121.6 m² 97.2 m² 20.4 m² 4.0 m² Predaný -
A1.07 1 2 81.4 m² 55.8 m² 21.7 m² 4.0 m² Dostupný -
A1.08 1 2 79.4 m² 56.1 m² 21.0 m² 2.3 m² Dostupný -
A1.09 1 2 75.4 m² 50.2 m² 23.1 m² 2.1 m² Predaný -
A1.10 1 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
A2.01 2 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
A2.02 2 2 62.0 m² 50.0 m² 9.8 m² 2.1 m² Predaný -
A2.03 2 2 68.1 m² 55.9 m² 9.9 m² 2.3 m² Predaný -
A2.04 2 2 69.4 m² 55.6 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
A2.05 2 3 87.3 m² 73.4 m² 9.8 m² 4.0 m² Predaný -
A2.06 2 4 111.0 m² 97.1 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
A2.07 2 1 46.0 m² 40.7 m² 3.2 m² 2.1 m² Predaný -
A2.08 2 3 89.2 m² 68.9 m² 16.3 m² 4.0 m² Predaný -
A2.09 2 2 62.3 m² 50.1 m² 9.9 m² 2.3 m² Predaný -
A2.10 2 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
A3.01 3 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
A3.02 3 2 62.2 m² 50.0 m² 9.9 m² 2.3 m² Predaný -
A3.03 3 3 88.8 m² 68.8 m² 16.0 m² 4.0 m² Dostupný -
A3.04 3 1 46.4 m² 40.8 m² 3.5 m² 2.1 m² Predaný -
A3.05 3 3 87.3 m² 73.4 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
A3.06 3 4 110.9 m² 97.1 m² 9.8 m² 4.0 m² Dostupný -
A3.07 3 1 48.6 m² 39.5 m² 6.9 m² 2.1 m² Predaný -
A3.08 3 3 86.7 m² 70.0 m² 12.7 m² 4.0 m² Dostupný -
A3.09 3 2 62.2 m² 50.1 m² 9.8 m² 2.3 m² Predaný -
A3.10 3 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
A4.01 4 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
A4.02 4 2 62.0 m² 50.0 m² 9.8 m² 2.1 m² Predaný -
A4.03 4 2 68.1 m² 55.9 m² 9.9 m² 2.3 m² Predaný -
A4.04 4 2 69.4 m² 55.6 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
A4.05 4 3 87.3 m² 73.4 m² 9.8 m² 4.0 m² Rezervovaný -
A4.06 4 4 111.0 m² 97.1 m² 9.9 m² 4.0 m² Dostupný -
A4.07 4 2 69.3 m² 55.6 m² 9.8 m² 4.0 m² Dostupný -
A4.08 4 2 68.0 m² 55.9 m² 9.8 m² 2.3 m² Dostupný -
A4.09 4 2 62.1 m² 50.1 m² 9.9 m² 2.1 m² Rezervovaný -
A4.10 4 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
A5.01 5 3 152.5 m² 81.0 m² 68.4 m² 3.0 m² Predaný -
A5.02 5 3 156.5 m² 119.1 m² 34.4 m² 3.0 m² Predaný -
A5.03 5 4 159.0 m² 98.3 m² 57.5 m² 3.3 m² Predaný -
B1.01 1 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
B1.02 1 2 75.5 m² 50.2 m² 23.2 m² 2.1 m² Predaný -
B1.03 1 2 79.1 m² 56.1 m² 20.7 m² 2.3 m² Predaný -
B1.04 1 2 80.6 m² 55.7 m² 20.9 m² 4.0 m² Predaný -
B1.05 1 3 98.8 m² 73.7 m² 21.1 m² 4.0 m² Predaný -
B1.06 1 4 121.6 m² 97.2 m² 20.4 m² 4.0 m² Predaný -
B1.07 1 2 81.4 m² 55.8 m² 21.7 m² 4.0 m² Predaný -
B1.08 1 2 79.4 m² 56.1 m² 21.0 m² 2.3 m² Predaný -
B1.09 1 2 75.4 m² 50.2 m² 23.1 m² 2.1 m² Rezervovaný -
B1.10 1 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
B2.01 2 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
B2.02 2 2 62.0 m² 50.0 m² 9.8 m² 2.1 m² Predaný -
B2.03 2 2 68.1 m² 55.9 m² 9.9 m² 2.3 m² Predaný -
B2.04 2 2 69.4 m² 55.6 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
B2.05 2 3 87.3 m² 73.4 m² 9.8 m² 4.0 m² Predaný -
B2.06 2 4 111.0 m² 97.1 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
B2.07 2 2 69.3 m² 55.6 m² 9.8 m² 4.0 m² Predaný -
B2.08 2 2 68.0 m² 55.9 m² 9.8 m² 2.3 m² Predaný -
B2.09 2 2 62.1 m² 50.1 m² 9.9 m² 2.1 m² Predaný -
B2.10 2 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
B3.01 3 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
B3.02 3 2 62.2 m² 50.0 m² 9.9 m² 2.3 m² Predaný -
B3.03 3 3 88.8 m² 68.8 m² 16.0 m² 4.0 m² Predaný -
B3.04 3 1 46.4 m² 40.8 m² 3.5 m² 2.1 m² Predaný -
B3.05 3 3 87.3 m² 73.4 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
B3.06 3 4 110.9 m² 97.1 m² 9.8 m² 4.0 m² Predaný -
B3.07 3 1 48.6 m² 39.5 m² 6.9 m² 2.1 m² Predaný -
B3.08 3 3 86.7 m² 70.0 m² 12.7 m² 4.0 m² Dostupný -
B3.09 3 2 62.2 m² 50.1 m² 9.8 m² 2.3 m² Rezervovaný -
B3.10 3 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
B4.01 4 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
B4.02 4 2 62.2 m² 50.0 m² 9.8 m² 2.3 m² Predaný -
B4.03 4 3 87.1 m² 70.5 m² 12.6 m² 4.0 m² Dostupný -
B4.04 4 1 48.3 m² 39.1 m² 7.1 m² 2.1 m² Predaný -
B4.05 4 3 87.3 m² 73.4 m² 9.8 m² 4.0 m² Predaný -
B4.06 4 4 111.0 m² 97.1 m² 9.9 m² 4.0 m² Rezervovaný -
B4.07 4 1 46.0 m² 40.7 m² 3.2 m² 2.1 m² Predaný -
B4.08 4 3 89.2 m² 68.9 m² 16.3 m² 4.0 m² Predaný -
B4.09 4 2 62.3 m² 50.1 m² 9.9 m² 2.3 m² Predaný -
B4.10 4 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
B5.01 5 3 152.5 m² 81.0 m² 68.4 m² 3.0 m² Predaný -
B5.02 5 3 156.5 m² 119.1 m² 34.4 m² 3.0 m² Predaný -
B5.03 5 4 159.0 m² 98.3 m² 57.5 m² 3.3 m² Predaný -
C1.01 1 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
C1.02 1 2 75.5 m² 50.2 m² 23.2 m² 2.1 m² Predaný -
C1.03 1 2 79.1 m² 56.1 m² 20.7 m² 2.3 m² Predaný -
C1.04 1 2 80.6 m² 55.7 m² 20.9 m² 4.0 m² Predaný -
C1.05 1 3 98.8 m² 73.7 m² 21.1 m² 4.0 m² Predaný -
C1.06 1 4 121.6 m² 97.2 m² 20.4 m² 4.0 m² Predaný -
C1.07 1 2 81.4 m² 55.8 m² 21.7 m² 4.0 m² Predaný -
C1.08 1 2 79.4 m² 56.1 m² 21.0 m² 2.3 m² Predaný -
C1.09 1 2 75.4 m² 50.2 m² 23.1 m² 2.1 m² Predaný -
C1.10 1 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
C2.01 2 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
C2.02 2 2 62.0 m² 50.0 m² 9.8 m² 2.1 m² Predaný -
C2.03 2 2 68.1 m² 55.9 m² 9.9 m² 2.3 m² Predaný -
C2.04 2 2 69.4 m² 55.6 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
C2.05 2 3 87.3 m² 73.4 m² 9.8 m² 4.0 m² Predaný -
C2.06 2 4 111.0 m² 97.1 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
C2.07 2 2 69.3 m² 55.6 m² 9.8 m² 4.0 m² Predaný -
C2.08 2 2 68.0 m² 55.9 m² 9.8 m² 2.3 m² Predaný -
C2.09 2 2 62.1 m² 50.1 m² 9.9 m² 2.1 m² Predaný -
C2.10 2 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
C3.01 3 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
C3.02 3 2 62.0 m² 50.0 m² 9.9 m² 2.1 m² Predaný -
C3.03 3 2 67.8 m² 55.9 m² 9.8 m² 2.1 m² Rezervovaný -
C3.04 3 2 68.3 m² 55.5 m² 9.8 m² 3.0 m² Predaný -
C3.05 3 3 87.4 m² 73.5 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
C3.06 3 4 110.9 m² 97.0 m² 9.8 m² 4.0 m² Predaný -
C3.07 3 2 69.4 m² 55.6 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
C3.08 3 2 68.1 m² 55.9 m² 9.9 m² 2.3 m² Predaný -
C3.09 3 2 61.9 m² 50.0 m² 9.8 m² 2.1 m² Predaný -
C3.10 3 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
C4.01 4 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
C4.02 4 2 62.2 m² 50.0 m² 9.8 m² 2.3 m² Predaný -
C4.03 4 3 87.1 m² 70.5 m² 12.6 m² 4.0 m² Predaný -
C4.04 4 1 48.3 m² 39.1 m² 7.1 m² 2.1 m² Predaný -
C4.05 4 3 87.3 m² 73.4 m² 9.8 m² 4.0 m² Predaný -
C4.06 4 4 111.0 m² 97.1 m² 9.9 m² 4.0 m² Predaný -
C4.07 4 1 46.0 m² 40.7 m² 3.2 m² 2.1 m² Dostupný -
C4.08 4 3 89.2 m² 68.9 m² 16.3 m² 4.0 m² Rezervovaný -
C4.09 4 2 62.3 m² 50.1 m² 9.9 m² 2.3 m² Predaný -
C4.10 4 1 38.8 m² 34.4 m² 2.3 m² 2.1 m² Predaný -
C5.01 5 3 152.5 m² 81.0 m² 68.4 m² 3.0 m² Predaný -
C5.02 5 3 156.5 m² 119.1 m² 34.4 m² 3.0 m² Predaný -
C5.03 5 4 159.0 m² 98.3 m² 57.5 m² 3.3 m² Predaný -

Máte záujem o nový domov?
Kontaktujte nás

Vyplňte kontaktný formulár a čoskoro sa uvidíme v našom showroome, kde Vám radi projekt predstavíme. V prípade záujmu si môžete dohodnúť i online prezentáciu.

Pozn.: Kontaktný formulár neslúži na priamu rezerváciu bytu.

Marcela Smržová

Predajca

smrzova.marcela@reinoo.com
+421 910 207 705

Mgr. Tomáš Surovčák

Predajca

surovcak.tomas@reinoo.com

Časy prezentácie projektu vám radi naplánujeme podľa vašich časových možností

Predajné miesto

Pod Zábrehom II

Byty Púchov
Dvory 1525
020 01, Púchov

Reinoo Púchov, a.s.

Developer

Reinoo Púchov, a.s.

Poštová 1
010 08 Žilina
www.reinoo.com

Súhlasím so spracovaním osobných údajov. Viac informácií. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a budú spracovávané v súlade s našim memorandom. *
Pred odoslaním musíte označiť súhlas so spracovaním osobných údajov
Prosím vyplňte všetky požadované polia:
Kontaktný formulár bol úspešne odoslaný. Ďakujeme za Váš záujem, čo najskôr Vás budeme spätne kontaktovať.
Kontaktný formulár nebolo možné odoslať. Prosím kontaktujte nás priamo telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej adresy
E-mailová adresa nie je zadaná v správnom tvare