Novinky

25.06.2024

Zlepšenie mestského života s ambientným osvetlením

Implementácia ambientného osvetlenia v našom projekte Pod Zábrehom II. priniesla širokú škálu výhod, čím sme zlepšili kvalitu života obyvateľov, estetický vzhľad ulice, znížili náklady a prispeli k ekologickejšiemu fungovaniu.

25.05.2024

Výhody zelených striech pre budovy a životné prostredie

Zelené strechy prinášajú množstvo dlhodobých výhod pre budovy aj životné prostredie. Pomáhajú udržiavať teplotu v interiéri, čím znižujú náklady na klimatizáciu v lete a vykurovanie v zime. Okrem toho zelené strechy zlepšujú kvalitu ovzdušia a pohlcujú zvuky, čím vytvárajú zdravšie a tichšie prostredie. Investícia do zelených striech je investíciou do udržateľnosti a kvality života v meste.

24.03.2024

Štandard bytu a bytového domu

Popis štandardnej stavebnej realizácie bytového domu, bytov, nebytových a spoločných priestorov v bytovom dome a prehľad ich štandardného vybavenia v prevedení ŠTANDARD.

11.02.2024

Mesto Púchov sa pýši pozitívnym vývojom cien tepla

Mesto Púchov môže byť hrdé na svoje úsilie a schopnosť udržiavať ceny tepla stabilné aj v náročnejších časoch. Zaväzuje sa pokračovať v podpore komunity a využívať udržateľné a dostupné energetické riešenia.

4.02.2024

Využite benefity mesta Púchov

Mesto Púchov ponúka špeciálne benefity pre tých, ktorí si zvolili toto mesto ako svoje trvalé miesto pobytu. Títo obyvatelia môžu využívať všetky výhody, ktoré sú im poskytované.

15.01.2024

Púchovský skvost vo svete architektúry

Projekt Pod Zábrehom II v Púchove je skvelým príkladom toho ako moderné urbanistické plánovanie a architektúra môžu pozitívne ovplyvniť mesto a jeho obyvateľov.

8.06.2023

Prvé stromy z Talianska dorazili. Vitajte doma!

Výsadbou zelene navraciame do urbanizovaného prostredia prirodzenú harmóniu. Vytvárame prostredie plné zelene. Neodmysliteľnou súčasťou výsadby sú stromy, listnaté kry, kosodreviny, popínavé rastliny, trvalky či trávy.

29.05.2023

Spevnené plochy v procese

Finálne práce v interiéri sú v plnom prúde. Práce napredujú aj v exteriéri okolité plochy, chodníky a parkovacie miesta prechádzajú posledné dni radikálnymi zmenami. A čo nás teší ešte viac?

19.04.2023

Aprílový deň na stavbe a naše výzvy na najbližšie dni?

V bytových domoch budú pokračovať okončovacie práce na interiérových omietkach a realizácie sadrokartónových priečok. Montáž značenia, stavebné práce v interiéroch, montáž sklenených výplní balkónov aj príprava na kolaudáciu.

21.02.2023

Progres výstavby je viditeľný už na prvý pohľad. Čo sme stihli a aké sú najbližšie kroky?

Držíme sa harmonogramu a okrem uvedených prác na bytových domoch súbežne realizujeme i spevnené plochy. Čoskoro vybudujeme hlavné komunikácie ako i prislúchajúce parkoviská.

20.11.2022

Hrubá stavba bytových domov projektu dokončená

Pri výstavbe je opätovne kladený dôraz na využitie ekologických riešení a udržaní zelene. Výsadba nových stromov s výškou až 6 metrov, inštalácia vsakovacích nádrží ako i zelené vegetačné strechy s izolačnými vrstvami, ktoré podporujú dobrú mikroklímu prostredia a zabraňujú prehrievaniu budovy a okolia.

1.12.2021

Stavba pokračuje podľa plánu

Výstavba bytových domov Pod Zábrehom II prebieha podľa plánu. Staviame súčasne dva bytové domy s označním C a B. Stavby práve vytihli na 2. nadzemné podlažie.

3.06.2021

Výstavba nových bytov v Púchove bola spustená!

V týchto dňoch sme spustili výstavbu nového bytového projektu Pod Zábrehom II. Začalo sa s úpravami terénu, na ktorom onedlho vyrastú tri bytové domy so 129 novými bytmi.

22.04.2021

Zahájili sme predaj bytov 1. fázy nového bytového projektu Pod Zábrehom II v Púchove.

Projekt je situovaný v novo vznikajúcej štvrte mesta na ulici Dlhé lúky v Púchove. Len 5 minút chôdze od nákupných možností a v blízkosti dôležitých dopravných tepien.