Progres výstavby je viditeľný už na prvý pohľad. Čo sme stihli a aké sú najbližšie kroky?

21.02.2023

Držíme sa harmonogramu a okrem uvedených prác na bytových domoch súbežne realizujeme i spevnené plochy. Čoskoro vybudujeme hlavné komunikácie ako i prislúchajúce parkoviská.

BYTOVÝ DOM „C“

-       Všetky stavebné práce sa v tejto fáze sústreďujú do interiérov samotných bytov, kde sa pripravuje kvalitné prevedenie štandardov bytov;

-       Budúci majitelia tak získajú domov s podlahami, interiérovými dverami, obkladmi či kúpeľňovou sanitou;

-       Vďaka pokročilému stavu výstavby sa blížime ku kolaudácií bytového domu a noví majitelia bytov sa nasťahujú už o pár mesiacov.

 

BYTOVÝ DOM „B“

-       Stavebné práce sa sústreďujú ako do exteriéru tak i do interiéru bytového domu;

-       V exteriéri už čoskoro budeme osádzať sklené výplne balkónov;

-       V interiéri prebiehajú posledné práce na realizácii rozvodov elektroinštalácii, zdravotechniky a vzduchotechniky, dokončujú sa sadrokartónové priečky;

-       Začíname s realizáciou štandardného vybavenia v bytoch.

 

BYTOVÝ DOM „A“

-       Stavebný ruch vidieť v exteriéri - dokončujeme strešnú konštrukciu a začíname s realizáciou fasády bytového domu; 

-       V interiéri prebiehajú dokončovacie práce na interiérových omietkach stien a realizácia sadrokartónových priečok v bytoch.