Prvé stromy z Talianska dorazili. Vitajte doma!

8.06.2023

Výsadbou zelene navraciame do urbanizovaného prostredia prirodzenú harmóniu. Vytvárame prostredie plné zelene. Neodmysliteľnou súčasťou výsadby sú stromy, listnaté kry, kosodreviny, popínavé rastliny, trvalky či trávy.

Obyvatelia novej štvrti Púchova Pod Zábrehom II sa môžu tešiť na tieto druhy stromov: javor, buk, borovica, agát, či jaseňovec. 

Pozitívny vplyv na klímu:

- Tieň 

- Ochladenie a zvlhčenie ovzdušia 

- Pokles úrovne znečistenia

- Zlepšenie kvality ovzdušia

- Zníženie hladiny hluku

- Nový domov