Spevnené plochy v procese

29.05.2023

Finálne práce v interiéri sú v plnom prúde. Práce napredujú aj v exteriéri okolité plochy, chodníky a parkovacie miesta prechádzajú posledné dni radikálnymi zmenami. A čo nás teší ešte viac?

ENVIRONMENTÁLNY PRÍNOS  RETENČNEJ DLAŽBY:

- zadržaná voda v ploche je spätne vyparovaná do okolitého ovzdušia

- priaznivý vplyv na podporu ochladzovanie ovzdušia

- zníženie prašnosti

- eliminovanie vplyvu prívalových dažďov