Výhody zelených striech pre budovy a životné prostredie

25.05.2024

Zelené strechy prinášajú množstvo dlhodobých výhod pre budovy aj životné prostredie. Pomáhajú udržiavať teplotu v interiéri, čím znižujú náklady na klimatizáciu v lete a vykurovanie v zime. Okrem toho zelené strechy zlepšujú kvalitu ovzdušia a pohlcujú zvuky, čím vytvárajú zdravšie a tichšie prostredie. Investícia do zelených striech je investíciou do udržateľnosti a kvality života v meste.

Zelené strechy s extenzívnou zeleňou účinne znižujú teplotu v budove a jej okolí. Rastliny absorbujú slnečné žiarenie a prostredníctvom evapotranspirácie (odparovania vody) ochladzujú okolitý vzduch. To významne znižuje potrebu klimatizácie, čím sa šetrí energia a zlepšuje komfort v interiéri. Podľa štúdií môže zelená strecha znížiť teplotu na streche až o 30-40°C v porovnaní s tradičnými strechami.

Zelené strechy fungujú ako efektívna izolačná vrstva, ktorá pomáha udržať teplo vo vnútri budovy. Tým sa minimalizuje tepelný únik cez strechu, čo znižuje potrebu vykurovania a znižuje energetické náklady. Podľa výskumov môžu zelené strechy znížiť energetické náklady na vykurovanie až o 25 %.

Zelené strechy majú schopnosť absorbovať a zadržiavať dažďovú vodu, ktorá môže byť neskôr použitá na zavlažovanie rastlín alebo iné účely. Tým sa znižuje množstvo dažďovej vody odvádzanej do kanalizácie a prispieva sa k zníženiu rizika povodní. Štúdie ukazujú, že zelené strechy môžu zadržať až 75 % dažďovej vody.

Rastliny na zelenej streche fungujú ako prírodná zvuková bariéra, ktorá absorbuje a tlmí hluk z okolia. Tento efekt je obzvlášť významný v mestských oblastiach s vysokou úrovňou hluku. Zelené strechy môžu znížiť hladinu hluku až o 8 decibelov, čím prispievajú k tichšiemu a príjemnejšiemu prostrediu.

Prostredníctvom fotosyntézy rastliny na zelenej streche absorbujú oxid uhličitý a produkujú kyslík, čo prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia. Okrem toho zachytávajú prach a iné znečisťujúce látky z ovzdušia. Výskumy ukazujú, že zelené strechy môžu znížiť koncentráciu pevných častíc vo vzduchu až o 20%.

Ako zelené strechy prispievajú k zlepšeniu mikroklímy?

Základom kvalitnej zelenej strechy je koreňovzdorná a hydroizolačná vrstva, ktorá zabraňuje prerastaniu koreňov a presakovaniu vody. Drenážna vrstva zabezpečuje primeranú reguláciu a odvod prebytočnej vody. V prípade nadmerného množstva vody je strecha odvodnená a prebytočná voda je odvádzaná do vsakovacích objektov umiestnených pri budove, čo priaznivo ovplyvňuje lokálnu mikroklímu.

Na streche pestujeme extenzívnu zeleň, napríklad sukulenty, ktoré sú odolné voči suchu a rastú v substráte. Drenážnu a vegetačnú vrstvu oddeľuje filtračná vrstva, ktorá zabraňuje vyplavovaniu drobných častíc zo substrátu a upchávaniu drenážnej vrstvy.

Pod substrátom sa nachádza hydroakumulačná vrstva, ktorá udržiava vodu do výšky 2-3 cm. Táto voda slúži na zásobovanie substrátu a rastlín po daždi, čo zabezpečuje dlhodobú vitalitu vegetácie.

Vďaka týmto technickým riešeniam zelené strechy poskytujú množstvo ekologických, ekonomických a sociálnych výhod, čím prispievajú k udržateľnejšiemu a zdravšiemu mestskému prostrediu.