Mesto Púchov sa pýši pozitívnym vývojom cien tepla

11.02.2024

Mesto Púchov môže byť hrdé na svoje úsilie a schopnosť udržiavať ceny tepla stabilné aj v náročnejších časoch. Zaväzuje sa pokračovať v podpore komunity a využívať udržateľné a dostupné energetické riešenia.

Mesto Púchov sa stáva pre svojich obyvateľov čoraz atraktívnejším. O množstve jeho výhod a benefitov sme už informovali, okrem iného sa medzi ne radia aj ceny tepla.

 

V roku 2023 sme v celej Slovenskej republike zaznamenali nárast cien energií, vrátane cien tepla. Údaje Úradu pre reguláciu sieťových odvetví naznačujú priemerný nárast regulovanej ceny tepla okolo 112 %. Tento nárast finančne zaťažil mnohých obyvateľov.

 

V reakcii na túto situáciu bola vláda nútená zaviesť kompenzačnú schému, ktorá mala ceny tepla stabilizovať. Tento krok sa pozitívne odzrkadlil aj v meste Púchov, kde boli vďaka tejto schéme ceny tepla udržané na relatívne stabilnej úrovni.

 

V januári 2023 sme obdržali rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o schválení ceny tepla v jednozložkovej cene 103,647 €/MWh, v marci bola táto cena upravená na 106,347 €/MWh. Zavedenie týchto cien sa začalo fakturovať od apríla 2023 a platili až do konca roku.

 

Už teraz je jasné, že táto cena tepla za rok 2023 nie je konečná, pretože dodávateľ má povinnosť zúčtovať plánované a skutočné náklady započítané do ceny tepla v termíne do 31. marca 2024. Na základe opatrení, ktoré boli v Púchove v priebehu roka zavedené s cieľom znížiť náklady, má mesto v marci 2024 v pláne znížiť ceny tepla pre celý rok 2023. Je to krok, ktorý prinesie všetkým odberateľom tepla v Púchove výhody a pomôže udržať dostupné ceny energií v budúcnosti, čo sa občanom prejaví vo vyúčtovaní. Priložený graf zobrazujúci ceny tepla v regióne za rok 2023 odzrkadľuje, že ceny tepla v meste Púchov patria k tým najnižším. Keďže väčšie mestá majú mnoho dodávateľov tepla, v grafe sú uvedené ceny dominantných dodávateľov.

Všetky informácie a graf boli poskytnuté Mestským bytovým podnikom Púchov.

 

ZDROJE: Púchovské noviny článok: https://www.puchovskenoviny.sk/pozitivny-vyvoj-cien-tepla-v-meste-puchov/

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov – výrobca a dodávateľ tepla
Tibor Luhový, konateľ